Instalacje kolektorów słonecznych – podstawowe informacje

Kolektor słoneczny jest urządzeniem służącym do pozyskiwania energii słonecznej, która jako ciepło przechodzi przez układ solarny do zasobnika z wodą użytkową, dokonując tym samym konwersji energii słonecznej na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Wydajność kolektorów uzależniona jest od ich budowy. Ze względu na konstrukcję kolektory dzielimy na płaskie i próżniowe.

Kolektor płaski zbudowany jest z powłoki wykonanej z blachy miedzianej zwanej absorberem, która umieszczona jest w obudowie izolowanej od spodu przez izolator. Jako izolator wykorzystuje się wełnę mineralną lub poliuretan. Od góry obudowa przykryta jest hartowanym szkłem odpornym na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne, mogące powstać przy gradobiciu lub zaleganiu śniegu oraz na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne. Przepuszczalność promieniowania słonecznego kształtuje się na poziomie ponad 90%. Kolektor absorbuje promienie słoneczne poprzez absorber, do którego w dolnej części zamontowane są miedziane kanały dla niezamarzającego płynu grzewczego. Płyn poprzez wymiennik w zbiorniku, oddaje ciepło do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Absorber pokryty jest warstwą absorbującą (tzw. czarnym chromem lub tlenkiem tytanu) i od niego zależy trwałość i wydajność kolektora.

Kolektory próżniowe zbudowane są z pojedynczych szklanych rur, w których absorber umieszczony jest w próżni wewnątrz jedno lub dwuwarstwowej rury. Rury wykonane są ze szkła boro-krzemowego, odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzięki temu sprawność kolektora próżniowego w mroźne dni jest większa o 30% w porównaniu z kolektorem płaskim. Kolektory te mogą być wyposażone w dodatkowe zwierciadło paraboliczne, którego dodatkowo skupia promienie słoneczne podnosząc skuteczność kolektora. W kolektorach próżniowych czynnik ciepła może przepływać przez absorber bezpośrednio, lub pośrednio, gdzie dodatkowy czynnik roboczy po odparowaniu oddaje ciepło do czynnika grzewczego (tzw. heat pipe – rurki ciepła).

Post Author: user