Instalacje OZE

Na tej stronie można zapoznać się z wartościami odzyskanej energii z wybranych instalacji.

Pokaż wyniki pomiarów od dnia do dnia , przy czym ogranicz wyszukane wyniki do takich, w których moc instalacji nrzawiera się w granicach od kWh do kWh.

Datę należy wybrać z kalendarza, który uaktywnia się po naciśnięciu strzałki w polu daty widocznej po najechaniu lub kliknięciu w to pole, jeżeli jednak funkcja ta nie działa w Państwa przeglądarce, należy wpisać datę w formacie yyyy-mm-dd, np. 2018-06-30, pozostawienie tych pól, jak i pól określających wyświetlany zakres mocy pustych wyłącza filtrację. Wyniki prezentowane w tabeli można posortować względem wartości w poszczególnych kolumnach klikając w tytuł danej kolumny, o kolejności sortowania informują strzałki znajdujące się w polu tytułu każdej z kolumn.

Data
Suma